Tento řádek můžete využít k snadnější orientaci na stránkách. Reliéf sv. Bartoloměje, zdobící zvon toho jména. Daniel Trubač, 2000, zvonovina. Zvonice chrámu sv. Bartoloměje.

Římskokatolická farnost Zábřeh a děkanát Zábřeh

Aktuální dění a řadu kulturních nabídek nejen ve farnosti Zábřeh naleznete v posledním čísle týdeníku Farní informace.
Pokud chcete stáhnout soubor, stiskněte pravé tlačítko myši nad odkazem a z nabídky zvolte 'Uložit cíl jako...'.
Soubor je formátu PDF , pokud nemáte na svém počítači nainstalován program Adobe Acrobar Reader, můžete si jej zdarma stáhnout na této stránce.
Přečíst si můžete také starší čísla z archivu.

Svatý papež Jan Pavel II. často opakoval „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem. Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie (...) Všude je třeba jednat bez úzkostlivosti, ale zodpovědně a se zdravým rozumem minimalizovat riziko nákazy.

+ Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký


Aktuality

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VE FARNOSTI

·     Od 4.12.2020 budou mše svaté v  kostele sv. Bartoloměje slaveny za účasti až 100 osob (30 % kapacity míst k sezení). Přítomni mohou být pouze sedící účastníci, minimální odstup 2 m mezi sedícími účastníky v jedné řadě. Nutná jsou režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. Mše svatá bude probíhat bez hromadného zpěvu.

·      Na YouTubeYouTube kanále farnosti se můžete připojit ke sledování nedělních mší svatých v 8:30, adventních rorátů v 7:00 a každý den večer v 19:45 ke krátkému zamyšlení a povbuzení od kněžích naší farnosti.

·      Možnost individuálního přijetí svátosti smíření a eucharistie je během tiché adorace Nejsvětější Svátosti:

- v neděli od 14:00 do 18:00 a také před kostelem po skončení nedělních mší svatých.

- ve čtvrtek od 15:00 do začátku večerní mše svaté v 17:30.

·      Farní kostel bude i nadále otevřen po mříž každý den od rána do večera k soukromým modlitbám.

·      Myslete i na své sousedy a přátele, někteří se do kostela nedostanou a Farní informace jim chybí!

 

RORÁTY 2020

 

V pondělí 30. listopadu poprvé a od pondělí do soboty po dobu adventní v 7:00 ráno budou v kostele sv. Bartoloměje slaveny rorátní mše svaté.
Roráty budou přenášeny na YouTubeYouTube kanále farnosti.

Informace k adventnímu tvoření a úkoly pro děti naleznete ZDE.

 

DUCHOVNÍ CHUDOBA A SVĚŽÍ DUCH V CÍRKVI

Biskup Mario Grech - rozhovor s novým sekretářem Synodu biskupů

Rozhovor s nastávajícím kardinálem vede šéfredaktor P. Antonio Spadaro, SJ, a společně se v něm zamýšlí nad impulzy, které církvi dal II. Vatikánský koncil a které byly doposud spícími. Zastaví se u soudobé pandemické situace, odhalující stav duchovní chudoby, cesty evangelizace, nové ekleziologie a rodinné církve, která se nám nyní nabízí a jež nám může pomoci z této duchovní chudoby vyjít. Odhaluje se nám cesta obnovy, změny sebe sama a pastoračního obrácení, o kterém hovoří papež František.

Skutečně se jedná o velmi podnětný text, jenž přináší svěžího ducha, vede k zamyšlení a ukazuje možnou cestu, jež před námi stojí. Toto vše jsou důvody, proč jsem ho přeložil a proč Vám ho doporučuji k přečtení!

Jan Gabriel Pajer, doporučuje i O. Radek Maláč

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI ZÁBŘEH na YouTube
Na YouTube kanále farnosti se můžete připojit ke sledování mše svaté každou neděli v 8.30 hod.
Bližší informace k servisu inernetového vysílání zůstávají stejné, jako ve Svatém týdnu a jsou uvedeny na stránkách Charity Zábřeh.
 

Rozpis bohoslužeb

Rozpis ve farnosti Zábřeh s intencemi 29.11. - 06.12.2020

Rozpis ve farnosti Zábřeh s intencemi 22.11. - 29.11.2020

 

400. VÝROČÍ BITVY NA BÍLÉ HOŘE - USMÍŘENÍ MEZI KATOLÍKY A PROTESTANTY

Zamyšlení Vlastimila Stejskala, faráře Českobratrské církve evangelické v Zábřehu, k výročí bitvy na Bílé hoře naleznete ZDE.

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI ZÁBŘEH: 1902287359/0800
Charita Zábřeh pomoc pro seniory.
Farní evangelizační buňky (FEB)
(FEB) v děkanátu Zábřeh zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli některou buňku (i nezávazně) navštívit, obraťte se nejdříve na některého vedoucího, který vám rád sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.
Více informací a kontakt na vedoucí