Tento řádek můžete využít k snadnější orientaci na stránkách. Reliéf sv. Bartoloměje, zdobící zvon toho jména. Daniel Trubač, 2000, zvonovina. Zvonice chrámu sv. Bartoloměje.

Římskokatolická farnost Zábřeh a děkanát Zábřeh

Aktuální dění a řadu kulturních nabídek nejen ve farnosti Zábřeh naleznete v posledním čísle týdeníku Farní informace.
Pokud chcete stáhnout soubor, stiskněte pravé tlačítko myši nad odkazem a z nabídky zvolte 'Uložit cíl jako...'.
Soubor je formátu PDF , pokud nemáte na svém počítači nainstalován program Adobe Acrobar Reader, můžete si jej zdarma stáhnout na této stránce.
Přečíst si můžete také starší čísla z archivu.

16.8 – 22.8.2020 Pouť do Medžugorje
Detailní informace k pouťi
Přihláška na pouť
Čtení se zamyšlením - poutníkový hole.
Výuka náboženství na rok 2019-2020
Rozvrh výuky
15.01.2020 - Kurz Alfa
Cyklus setkání s přednáškami a následnou diskuzí ve skupinkách. Promluvy jsou na klíčová křesťanská témata. Ve skupinkách je pro každého účastníka vytvořen prostor, kde se může vyjadřovat k tématu nebo klástotázky. Součástí kurzu je také možnost strávit společný víkend. Termín a podmínky.
ADORACE = ztišení před Kristem
Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 17.30 hod v zábřežském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem. Od 15:00 do 15:30 a od 17:00 do 17:30 je přítomen kněz (není-li řečeno jinak) - možnost osobního rozhovoru či svátosti smíření. Před prvním pátkem je kněz přítomen prakticky po celou dobu adorace.
Farní evangelizační buňky (FEB)
(FEB) v děkanátu Zábřeh zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli některou buňku (i nezávazně) navštívit, obraťte se nejdříve na některého vedoucího, který vám rád sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.
Více informací a kontakt na vedoucí

Aktuality

Pouť do Medžugorje v termínu 15.9 – 21.9.2019
Přihláška na pouť .
Rozpis bohoslužeb v děkanátu Zábřeh
Rozpis bohoslužeb ve farnostech spravovaných ze Zábřeha 16.2.2020-23.2.2020.
Rozpis ve farním kostele v Zábřeze 16.2.2020-23.2.2020.
Rozpis bohoslužeb ve farnostech spravovaných ze Zábřeha 9.2.2020-16.2.2020.
Rozpis ve farním kostele v Zábřeze 9.2.2020-16.2.2020.