Tento řádek můžete využít k snadnější orientaci na stránkách. Reliéf sv. Bartoloměje, zdobící zvon toho jména. Daniel Trubač, 2000, zvonovina. Zvonice chrámu sv. Bartoloměje.

Římskokatolická farnost Zábřeh a děkanát Zábřeh

Aktuální dění a řadu kulturních nabídek nejen ve farnosti Zábřeh naleznete v posledním čísle týdeníku Farní informace.
Pokud chcete stáhnout soubor, stiskněte pravé tlačítko myši nad odkazem a z nabídky zvolte 'Uložit cíl jako...'.
Soubor je formátu PDF , pokud nemáte na svém počítači nainstalován program Adobe Acrobar Reader, můžete si jej zdarma stáhnout na této stránce.
Přečíst si můžete také starší čísla z archivu.

Aktuality

OD 25. 5. SE NAVYŠUJE POČET OSOB NA 300
Na základě upřesnění vlády z 15. května, dochází k další fázi uvolňování pravidel. Od 25. května budou povoleny vnitřní a venkovní akce až do 300 osob, což se týká i bohoslužeb. Ty bude možné slavit za dodržení stávajících pravidel:
– V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
– Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
– Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
– Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
– Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI ZÁBŘEH na YouTube
Na YouTube kanále farnosti se můžete připojit ke sledování mše svaté každou neděli v 8.30 hod.
Během měsíce května každou středu v 18.00 hod. můžete být účastni MÁJOVÉ pobožnosti.
Bližší informace k servisu inernetového vysílání zůstávají stejné, jako ve Svatém týdnu a jsou uvedeny na stránkách Charity Zábřeh.

Rozpis bohoslužeb

Rozpis bohoslužeb ve farnostech spravovaných ze Zábřeha 5.7.-12.7.2020

Rozpis ve farním kostele v Zábřeze 5.7.-12.7.2020.

Rozpis bohoslužeb ve farnostech spravovaných ze Zábřeha 28.6.-5.7.2020

Rozpis ve farním kostele v Zábřeze 28.6.- 5.7.2020.

Ve čtvrtek se v kostele sv. Bartoloměje můžete účastnit adorace Nejsvětější svátosti a to v čase 15.00 – 17.30 hod. Účastníci mše svaté mohou přede mší přistoupit ke svátosti smíření.

KATECHEZE PRO DĚTI na YouTube
Od 4. neděle velikonoční jsou videokazaní na vlastním YouTube kanále "Vlčí doupě" (viz výše) 
Informace k prvnímu svatému přijímání.
Na www.deti.vira.cz lze vytisknout obrázky a materiály ke křížové cestě pro děti. Také video, jak slavit liturgii v rodině.
Na www.katechetiolomouc.cz: NEDĚLNÍ (VIDEO)KÁZÁNÍ PRO DĚTI, domácí hodiny náboženství.           Náboženství pro děti s O.Radkem (Šidlejou) 4.třída.
Na rádiu Proglas: Program katecheze pro školáky 1. stupně základní školy a příprava letošních prvokomunikantů ve spolupráci se sestrami z kongregace sv. Cyrila a Metoděje v Brně, ve středu vždy od 10 hodin dopoledne. Každý den v 10 hod výuka - 1.třída v pondělí, 2.třída v úterý, 3.třída ve středu, 4.třída ve čtvrtek, 5.třída v pátek. Na www.proglas.cz z archivu i dodatečně.

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI ZÁBŘEH: 1902287359/0800
Charita Zábřeh pomoc pro seniory.
Pokud se modlíme v menší skupince např. v rodině, můžeme použít např. metodu sedmi kroků. Pokud se modlím na Písmem sám, mohu použít např. návod k vnitřní modlitbě z komunity Blahoslavenství
Čtení se zamyšlením - Poutníkovy hole.
Farní evangelizační buňky (FEB)
(FEB) v děkanátu Zábřeh zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli některou buňku (i nezávazně) navštívit, obraťte se nejdříve na některého vedoucího, který vám rád sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.
Více informací a kontakt na vedoucí