Tento řádek můžete využít k snadnější orientaci na stránkách. Reliéf sv. Bartoloměje, zdobící zvon toho jména. Daniel Trubač, 2000, zvonovina. Zvonice chrámu sv. Bartoloměje.

Římskokatolická farnost Zábřeh a děkanát Zábřeh

Aktuální dění a řadu kulturních nabídek nejen ve farnosti Zábřeh naleznete v posledním čísle týdeníku Farní informace.
Pokud chcete stáhnout soubor, stiskněte pravé tlačítko myši nad odkazem a z nabídky zvolte 'Uložit cíl jako...'.
Soubor je formátu PDF , pokud nemáte na svém počítači nainstalován program Adobe Acrobar Reader, můžete si jej zdarma stáhnout na této stránce.
Přečíst si můžete také starší čísla z archivu.

Aktuality

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY velikonoční bohoslužby v Zábřeze, bez účasti lidu.
Z ROZHODNUTÍ OTCE ARCIBISKUPA SE VE FARNOSTECH NEBUDE KONAT VELIKONOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ
KATECHEZE DĚTÍ DOMA
Na www.deti.vira.cz lze vytisknout obrázky a materiály ke křížové cestě pro děti. Také video, jak slavit liturgii v rodině.
Na www.katechetiolomouc.cz : NEDĚLNÍ (VIDEO)KÁZÁNÍ PRO DĚTI, domácí hodiny náboženství. Video- kázání pro děti. Náboženství pro děti s O.Radkem (Šidlejou) 4.třída.
Na rádiu Proglas: Program katecheze pro školáky 1. stupně základní školy a příprava letošních prvokomunikantů ve spolupráci se sestrami z kongregace sv. Cyrila a Metoděje v Brně, ve středu vždy od 10 hodin dopoledne. Každý den v 10 hod výuka- 1.třída v pondělí,2.třída v úterý, 3.třída ve středu,4.třída ve čtvrtek, 5.třída v pátek. Na www.proglas.cz z archivu i dodatečně.
Charita Zábřeh pomoc pro seniory.
Drazí bratři a sestry,
v této těžké době se lidé ptají, jak máme prožít velikonoce? Nedovedeme si představit velikonoce bez bohoslužeb, bez návštěvy Božího hrobu, bez setkání s přáteli z farnosti. Ano, bude to letos hodně jiné a pro každého z nás jinak těžké. Ale to neznamená, že nám Bůh ani v tomto těžkém období nenabízí svou milost, že se s námi nechce setkat. Nabízím nám všem hodně inspirací, které vychází z Komunity Blahoslavenství v Dolanech. Mimo jiné máte možnost prožít s nimi celý svatý týden, najdete tam různé informace užitečné pro tento čas. Níže posílám také komentář O. Vojtěcha Koukala z Dolan.
O. Radek
Milí bratři a sestry,
posílám vám odkaz na naše webové stránky. Chceme vás s vaší rodinou blízkými, farníky pozvat k prožívání Svatého týden spolu s námi u vás doma. Nabízíme vám možnost prožít každý den Svatého týdne - od květné neděle po neděli Vzkříšení, tak jak jej prožíváme v naší Komunitě. Na našich webových stránkách naleznete asi 10 min. video, které vás uvede do toho, jak se na prožití Svatého týdne. Každý den svatého týdne budeme prožívat jedno tajemství. Můžete se s námi spojit skrze živé vysílání, ale především vás chceme dát inspirace k osobní modlitbě a návrhy rodinné domácí liturgie. Podrobné informace naleznete na našem webu. pokud chcete, může te toto pozvání rozposlat vášim přátelů a známým. Přeji vám požehnaný Svatý týden i Velikonoční svátky.
o. Vojtěch

Úvodní video
Odkaz na stránky komunity Blahoslavenství s podněty na tuto dobu.

Pokud se modlíme v menší skupince např. v rodině, můžeme použít např. metodu sedmi kroků. Pokud se modlím na Písmem sám, mohu použít např. návod k vnitřní modlitbě z komunity Blahoslavenství

 

16.8 – 22.8.2020 Pouť do Medžugorje
Detailní informace k pouťi
Přihláška na pouť
Čtení se zamyšlením - poutníkový hole.
Farní evangelizační buňky (FEB)
(FEB) v děkanátu Zábřeh zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli některou buňku (i nezávazně) navštívit, obraťte se nejdříve na některého vedoucího, který vám rád sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.
Více informací a kontakt na vedoucí