<<Home / Památky a historie / Kašna na náměstí

Kašna na náměstí

Kašna pochází z roku 1829 a stojí na místě bývalého rybníčku, který byl zrušen okolo roku 1783. Sloužila jako jedna z výpustek městského vodovodu, který město zásoboval vodou nejpozději od šestnáctého století. Další z výpustek byl v nice kostelní zdi okolo kostela sv. Bartoloměje. Výpustky u horního kostela a u Dolní brány byly již dříve zrušeny. Voda se do města přiváděla z rybníku Doleček. První zmínka o městském vodovodu je z roku 1596, je však nepochybné, že existoval již mnohem dříve.
Samotná kašna vznikla v pozdní etapě baroka a nese na sobě výrazné rysy klasicismu. Jeho autor není znám. Kruhová nádrž je na čtyřech stranách prolomena půlkruhovým vyžlabením. Až do začátku dvacátého století však měla čtvercový tvar. Podle původních plánů měla být kašna též zastřešena, k čemuž však nedošlo. Uprostřed kašny je čtyřhranný pilíř, na němž leží oválná mušle. Nad ní sedí mytologická ženská postava opřená o roh hojnosti. V ruce drží amforu, ze které vytéká voda. Na východní straně pilíře je vytesaný městský znak. Na protější straně je vyryt rok vzniku kašny. Pilíř na sobě v dolní části nese německý nápis.

2008 (c) Petr Krňávek

Kašna

Kašna - socha