<<Home / Farnost / Beie de Henne

Beie de Henne - misijní farnost na Haiti

Můžete si stáhnout informace o misijní cestě v roce 2007 a plánovaných aktivitách a zápisky faráře a děkana v Zábřeze P. Františka Eliáše , který se této mise zúčastnil.

Haiti je nejchudší zemí západní polokoule, 80 % obyvatel žije pod hranicí chudoby (tzn. že mají méně než 1 USD/den). Země byla svědkem mnoha násilí po většinu své historie. Určitě stojí za zmínku krvavé střety mezi vládními vojáky a povstalci v únoru 2004, které byly příčinou odchodu prezidenta Aristida ze země. Ničivé záplavy v květnu a září 2004 měly velký vliv na přírodní prostředí, které je už tak značně zdevastované masivním odlesňováním. Cílovou oblastí naší pomoci je v první fázi Baie de Henne (v překladu Zátoka slepic). Do farnosti Baie de Henne patří přibližně deset tisíc lidí, vesnice Baie de Henne má 2 tisíce obyvatel. Lidé se tu přepravují na oslech, pěšky či lodí. Kněz je jediným majitelem auta, které používá jako sanitku, transportér na převoz materiálu i autobus na svoz dětí do školy. V současné době spolupracujeme s českým misionářem P. Romanem Musilem - knězem z řádu oblátů. V Baie de Henne působí od roku 2002. Kněz není pro místní lidi pouze duchovním, ale v důsledku tlaku situace také improvizuje roli lékaře a rádce v nejrůznějších praktických záležitostech. V současné době se zábřežská farnost ve spolupráci s dalšími organizacemi, které se do těchto aktivit zapojily, snaží podpořit několik rozvojových projektů – vyřešit pomoc se zásobováním pitnou vodou, stavba školy, nemocnice.

Arcidiecézní charita Olomouc má ve spolupráci s Agenturou rozvojové pomoci a humanitární spolupráce Olomouckého kraje, o.p.s., na starost projekt Adopce na dálku® Haiti (brožura ke stažení) .

Mapa Haiti.

Haiti, foto J. Látal.

Haiti, foto J. Látal.

Haiti, foto J. Látal.