<<Home / Památky a hisorie / Farní muzeum Zábřeh / Věž chrámu sv. Barbory

Farní muzeum Zábřeh - věž chrámu sv. BarboryVe renesanční hranolovité věži chrámu sv. Barbory si vedle zajímavé architektury, zvonové stolice z roku 1794 se zvonem sv. Barbory z roku 1614 můžete prohlédnout dvě stálé expozice:
  • Historie zvonů
  • Předměty nalezené při úklidu věže.
    Chrám svaté Barbory v současné době generálně rekonstruuje občanské sdružení Svatá Barbora Zábřeh. Kostel bývá otevřen při příležitostných koncertech a dnech otevřených dveří, které sdružení pořádá a při nichž veřejnosti představuje postup prací. Expozice Farního muzea jsou po dobu rekonstrukce kostela deponovány a uzavřeny. Kostel bude pro veřejnost otevřen ve Dnech evropského dědictví - EHD
    Vstupné dobrovolné je určeno na opravy kostela.