<<Home / Památky / Publikace /  Publikace Altajské hrátky

Publikace Altajské hrátky

Publikace Altajské hrátky obsahuje úryvky z deníku bývalého zábřežského kaplana Pavla Vichlendy z jeho putování pohořím Altaj. 'Titulní strana publikace