<<Home / Památky / Publikace / Publikace Drobné sakrální památky Zábřeha a okolí

Publikace Drobné sakrální památky Zábřeha a okolí

O Velikonocích 2006 vydalo město Zábřeh ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Zábřehu a se skautským střediskem Skalička publikaci Drobné sakrální památky Zábřeha a okolí. Jejími autory jsou František John a Aleš Pátek. Vydání publikace předcházelo mapování a dokumentace drobných sakrálních památek, na této práci se v rámci skautské činnosti podílely také oddíly skautského střediska Skalička v Zábřehu. Řada informací o historii památek byla zjištěna díky archivnímu výzkumu. V souvislosti s přípravou publikace bylo uspořádáno několik výstav s cílem upozornit na význam drobných sakrálních památek a napomoci modernímu člověku chápat tyto objekty v širokém kontextu doby jejich vzniku.
Publikace je členěna do dvou částí, v první je obecné pojednání o velké skupině drobných sakrálních památek s uvedením jejich typologie a základních charakteristik (smírčí kříže, boží muka, kapličky, sochy a sousoší, světecké, mariánské, trojiční, morové a jiné sloupy, dřevěné a kamenné kříže) a konkrétních příkladů z širšího regionu. Druhá část, kterou tvoří vlastní katalog drobných sakrálních památek, přináší kompletní (celkem 77) soupis dochovaných (celkem 54) a známých zaniklých (celkem 22) památek z území města Zábřehu a dnes k městu přilehlých obcí.
Vydáním publikace zájem autorů o drobné sakrální památky nekončí, pouze se završuje etapa týkající se města Zábřehu a jeho nejbližšího okolí.
Formát publikace je A4, křídový papír, brožovaná vazba, 64 stran, cena 140 Kč.

Přečtěte si obsah publikace .

Prohlédněte si ukázkovou stránku publikace - kříž v Krumpachu u lihovaru. .

Pozvánka na slavnostní uvedení publikace (.jpg).

'Titulní strana publikace