<<Home / Společenství / Charita Zábřeh

Charita Zábřeh

Žižkova 15
789 01
tel. a fax: 583 412 587
e-mail: zabreh@caritas.cz
http://www.zabreh.caritas.cz

Charita Zábřeh je nestátní nezisková organizace, zřízená Římskokatolickou církví v ČR, která poskytuje sociální služby, zdravotní péči a organizuje humanitární pomoc v oblasti jižní poloviny okresu Šumperk.