<<Home / Společenství Výřez obrazu Příbuzenstva Kristova (detail sv. Josefa s Ježíškem). Juda Tadeáš Super, 1771, olej na plátně. Vedlejší oltář Příbuzenstva Páně, kostel sv. Bartoloměje.

Společenství - aktivity a organizace ve farnosti

Charita Zábřeh
Farní evangelizační buňky
Ministranti
Scholy
Skaut
Spolek Metoděj
Mateřské a rodinné centrum
Orelská župa Stojanova
Moravskoslezská křesťanská akademie
Česká křesťanská akademie
Mladí křesťanští demokraté
Divadélko na okraji
Zvoníci