<<Home / Společenství / Skautské středisko Skalička v Zábřeze

Skautské středisko Skalička v Zábřeze

Junák - svaz skautů a skautek ČR
středisko "Skalička" v Zábřehu
Krumpach 23
789 01 Zábřeh
číslo střediska: 715.07
e-mail: junak.skalicka@atlas.cz
http://www.skauting.cz/skalicka
IČO: 603 41 891
Každým rokem o Vánocích skauti přináší Betlémské světlo.