<<Home / Společenství / Skautské středisko Skalička v Zábřeze / Betlémské světlo

Betlémské světlo

Světlo zapálené od věčného světla v betlémské jeskyni hoří každoročně od IV. neděle adventní po celý vánoční oktáv ve Farním chrámu sv. Bartoloměje, odkud si jej můžete odnést také vy.

Skauti u vlastnoručně vyrobené svíce s Betlémskám světlem, 2003