<<Home / Společenství / Ministranti

Ministranti

Ministrovat = sloužit Pánu Ježíši a farnímu společenství při bohoslužbách

Pravidelné aktivity ministrantů Zábřežské farnosti:
Ministrantské schůzky - každou druhou sobotu v měsíci v 8 hod. (mimo období prázdnin)

 Program ministrantských schůzek 2012

Mimořádné akce:
Víkendové pobyty v okolních farnostech víkendovka 2007
Výlety cyklovýlet 2006, cyklovýlet 2007a, cyklovýlet 2007b, výlet Jeseníky.

Diecézní akce pro ministranty (poutě, ministrantské dny)
Ministrantský den apod.

Aktuální informace - datum, čas - o všech plánovaných akcích naleznete na ministrantské nástěnce v sakristii kostela sv. Bartoloměje v Zábřehu.
Rádi mezi sebou přivítáme nové tváře.