<<Home / Společenství / Spolek Metoděj

Spolek Metoděj

Sušilova 38
789 01 Zábřeh
Tel. 583 412 108, 213 27 - kl. 24
e-mail: katolicky.dum@rps.cz
http://www.katak.cz
IČO: 42766664

Spolek Metoděj je občanské sdružení, které si vzalo za cíl plnit kulturně vzdělávací funkci založenou na křesťanských principech. Svými kořeny sahá dnešní Spolek Metoděj do roku 1892, kdy v Krumpachu vznikl Katolický dělnický spolek Methoděj. Jeho členové v roce 1910 postavili Katolický dům a v něm velmi aktivně vyvíjeli svoji činnost. Znovuobnovený Spolek Metoděj Zábřeh, který v Katolickém domě od roku 1991 opět působí, v návaznosti na tradici nabízí možnost aktivního prožívání volného času dospělým, mládeži i dětem. Svým dílem přispívá k pozitivnímu rozvoji osobnosti mladého člověka, vyzdvižení významu a vlivu rodiny v dnešní společnosti a posílení duchovného, mravního a sociálního cítění.