<<Home / Společenství / Zvoníci od sv. Bartoloměje a sv. Barbory

Zvoníci od sv. Bartoloměje a sv. Barbory

Korespondence na adresu:
Farní10
789 01 Zábřeh
e-mail: farni.muzeum@email.cz
Skupina mladých lidí, kteří udržují více než 700 let starou tradici ručního zvonění ve městě Zábřeze a pečují o zvonový inventář.
Činnost je zaměřena také na péči o Farní muzeum Zábřeh, sídlící v prostorách věže a půdy chrámu sv. Bartoloměje, které založili v roce 1996. Dále se zabýváme poznáváním kulturního bohatství regionu.