<<Home / Společenství / Župa Stojanova

Župa Stojanova


ŽUPA STOJANOVA
Již od r. 1908 se na zábřežsku scházeli cvičenci,ale oficiálně je skupina Orla založena v r. 1910 a patřila do Olomoucké župy. V r. 1922 se zábřežský okrsek odloučil a vznikla župa Severomoravská, která r. 1933 přijala jméno olomouckého arcibiskupa A. C. Stojana. V současnosti má naše župa 8 jednot s asi 400 členy – Dubicko, Jeseník, Lesnice, Postřelmov, Postřelmůvek, Rovensko, Troubelice a Zábřeh. Ve většině jednot se slibně rozvíjí sportovní, ale i kulturní a duchovní činnost. Župa Stojanova má trochu nevýhodu velkou rozložitostí. Nejsevernější jednotou je Jeseník a nejjižnější jsou Troubelice, a tyto jsou od sebe vzdáleny asi 70 km.

JEDNOTA ZÁBŘEH
Sídlem je Katolický dům Zábřeh, nemá tedy sportovní prostory. Přesto se snaží nabídnout sport pro všechny. Hlavní aktivitou je cvičení pro ženy, florbal, stolní tenis a poutě.

Plán činnosti na rok 2011

A. Duchovní akce

 • Koclířov - Českomoravská Fatima - každou první sobotu v měsíci tzv. mariánská sobota (zájezd autobusem-mikrobusem )
 • Králíky – Hora Matky Boží – poutní místo ( neděle - jaro – autobusem )
 • Křížová cesta – 17. 4. 2011 ve farním chrámu sv. Bartoloměje
 • Poutní zájezd na Želiv a Křemešník - autobusem , za účasti duchovního rádce P. Františka
 • Mše za ORLA a živé a zemřelé bratry a sestry – 26. 6. 2011
 • Setkání na Vřesové studánce – slavení bohoslužby, zájezd autobusem, září 2011
 • 21. srpna Národní (celostátní) pouť Orelstva na sv. Hostýně, doprava podle účastníků (indiv).
 • Setkání seniorů Orla – akce ústředí Orla – bude upřesněno - účast
 • Duchovní cvičení pro členy Orla - akce ústředí Orla – bude upřesněno
 • Duchovní cvičení s P. Františkem Eliášem – bude upřesněno


 • B. Sportovní akce
 • cvičení žen - vedoucí ses. Ladislavy Rýznarové, v pondělí v 17.00 hod. v Katolickém domě
 • florbal - zajišťuje sportovní referent br. Tomáš Kobza
 • stolní tenis – vedoucí br. František Kubíček, ve středu od 18. hod.
 • 19. března – Turnaj ve stolním tenise (fotogalerie)
 • červen – Memoriál Jaroslava Trunečka – účast, akce jednoty Jeseník
 • Setkání na Bradle – v září, akce župy
 • Pochod Podhůřím Jeseníků - Pá – So 15. – 16 července 2011 celostátní turistický pochod uvedený v Kalendáři turistických akcí republiky trasy 11, 15, 25, 35, denní 50, noční 50 km (popř. kombinace noční trasy s denními) , cyklotrasy 45 a 20 km akci opět připraví – br. Antonín Heiker spolu s ostatními členy výboru


 • C. Ostatní akce
 • Účast na Župním sjezdu – v neděli 27. března
 • Svátek matek – spolupráce s KDU-ČSL
 • Přátelské setkání – listopad 2011
 • Více o organizaci Orel najdete na oficiálních stránkách křesťanské sportovní organizace Orel v ČR: http://www.orel.cz.

  Fotogalerie turnaje ve stolním tenise 2011