<<Home / Společenství / Moravsko-slezská křesťanská akademie

Moravsko-slezská křesťanská akademie

Předseda:
Josef Klimek

Program na podzimní semestr 2005:

22. 11. 2005 Prof. Dr. Petr Piťha - Čas adventní, Katolický dům v 18:00.

říjen - listopad 2005, MUDr. Anna Peková - Umíš pomoci bližnímu cyklus přednášek s praktickým nácvikem první pomoci, Katolický dům v 18:00.

17. října 2005 byla ve spolupráci Moravskoslezské křesťanské akademie v Zábřeze, obce Drozdov a Římskokatolická farnosti Jedlí uspořádána v drozdovské kapli vernisáž výstavy akademického sochaře Petra Váni, který je autorem tamějšího obětního stolu. Na zábřežsku je znám několika dalšími uměleckými realizacemi.

10. října 2005 proběhl diskusní blok Ing. Ivo Vykydala, poslance parlamentu ČR, a MUDr. Jana Šturmy - Perspektiva služeb pro lidi s postižením v Katolickém domě.

Více na oficiálních stránkách MSKA http://www.volny.cz/mska.

Připomínky k obsahu prezentace zašlete prosím na adresu: frantisek.john@post.cz.