<<Home / Farní informace / O týdeníku

O týdeníku

Přečtěte si v posledním čísle týdeníku Farní informace.
Prohlédnout si můžete také starší čísla z archivu.
 

Týdeník Farní informace vychází pro více než polovinu farností děkanátu Zábřeh - výčet farností je uveden na titulní straně Farních informací, viz obrázek výše. Naleznete v něm aktuální dění i ohlasy na minulé akce.

Farní informace tiskne tiskárna Křupka v Mohelnici.