<<Home / Památky / Farní muzeum Zábřeh / O muzeu  / Medaile sv. Jana Sarkandra

Medaile sv. Jana Sarkandra

5. května 2001 udělil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, medaili svatého Jana Sarkandra jako projev uznání a vděčnosti za aktivní a nezištnou práci pro církev a založení Farního muzea, renovaci věže a zvonů ve farnosti Zábřeh Alešovi Pátkovi a Františku Johnovi. Tito byli hlavními iniciátory snahy o obnovu zvonů a zpřístupnění věže veřejnosti.

Autorem medaile je akademický sochař Otmar Oliva (nar.1952). Medaile měří v průměru 5cm, vytvořena byla v roce 1995 při příležitosti svatořečení sv. Jana Sarkandra.

Ocenění patří všem zvoníkům, kteří se na obnově podíleli. Od té doby se navíc do těchto aktivit zapojila také celá řada dalších – dlouhodobě především Petr Krňávek, Stanislav Badal, František Friedl, Marek Hackemberger, Jaromír Herzig a další.

Medaile sv. Jana Sarkandra - avers

Medaile sv. Jana Sarkandra - revers