<<Home / Památky a historie / Farní muzeum Zábřeh / Projekty / Zvony v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Zvony v Čechách, na Moravě a ve SlezskuU zrodu Farního muzea Zábřeh stáli zvoníci – proto jistě nepřekvapí, že je historie a současnost zvonařství hlavním předmětem našeho zájmu. Na této stránce najdete výčet aktivit, které se podařilo v posledních letech udělat. V roce 2009 se podařilo uskutečnit více aktivit v rámci projektu „Památky zvonařství“ uskutečněného za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje.

Naší snahou je mimo jiné propagace ručního zvonění a osvěta správné péče o zvony. Níže si můžete stáhnout několik dokumentů – oficiálních materiálů České biskupské konference, materiálů státní památkové péče a článků ze Zpráv památkové péče, či informační letáček Farního muzea Zábřeh.

 • John, F. et Krňávek, P. Zvony a péče o ně. Zábřeh : Farní muzeum Zábřeh, 2009.
 • Péče o zvony. Interní normy České biskupské konference. 1998, č. 10, s. 4–8.
 • Lunga, R. et Vácha, P.: Ruční zvonění, nebo elektrický pohon? Zprávy památkové péče. 2009, č. 1, s. 11–16.
 • Lunga, R. et Vácha, P.: Památková ochrana zvonů – ohlédnutí po pěti desetiletích. Zprávy památkové péče. 2009, č. 1, s. 3–10.
 • Belis, J., Koukal, P., Lunga, R. et Rejšek, R.: Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana. Odborné a metodické publikace. 2006, sv. 32.

  V roce 2009 byla připravena putovní výstava s tematikou historie zvonařství, kterou připravilo Farní muzeum Zábřeh při příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví ve Šternberku s tématem „Památky měřené časem“. Výstava byla otevřena od 12. září do 15. prosince 2009 (Pozvánka na výstavu do Šternberka) .
  V letošním roce bude výstava prezentována v Zábřeze.

  V rámci těchto stránek chceme také představit zajímavé zvony Moravy, Čech a Slezska. Nejdříve Vás pozveme k prohlídce zvonů v Zábřeze - kostela sv. Bartoloměje (6 zvonů) a kostela sv. Barbory (1 zvon) .

  Projekt „Památky zvonařství“ byl uskutečněn za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje.

  Logo Olomouckého kraje
 • Zvon mistra Jana z Vyškova z roku 1582 v Tovačově.