<<Home / Památky / Historie a popis kostela sv. Barbory / Zvon sv. Barbora

Zvon sv. Barbora

byl ulit roku 1614, s největší pravděpodobností zvonařem Donátem Schrötterem z Hostinného. Spolu s menším zvonem, posvěceným později jako sv. Anna, jej nechal pro český bratrský sbor přelít z původních zvonů Ladislav Velen ze Žerotína spolu se svou manželkou Bohunkou z Kunovic. Sbor českých bratří se nacházel v současném kostele sv. Barbory, který byl původně zasvěcen svatému Kříži a českým bratům připadl za boskoviců.
Výzdoba zvonu, provedená v pozdně renesančním - manýristickém slohu, je zcela ojedinělá. Zvon těžkého žebra průměru 99 cm a výšky pod korunu 78 cm váží 14 centýřů (asi 700 kg) a při úderu zní majestátným hlasem základního tónu a1.
Zvon je zavěšen na koruně se šesti uchy zdobenými maskarony s motivem satyrů. Na příklopu obíhá vegetabilní ornament s motivem rostoucích palmet, doplněný reliéfy vyletujícího bájného ptáka Fénixe. Přechod příklopu a krku zvonu je zdůrazněn dvěma plastickými linkami, pod kterými je umístěn vegetabilní a figurální ornament s motivem rozvilin a hlaviček satyrů.
Pod ornamentem obíhá nápis, nahoře a dole vymezen opět dvojicemi plastických linek. Jednořádkový nápis (výška písma 2,6 cm) je v závěru rozdělen do dvou řádků (výška písma 1,4 cm) a zní: SI LINQVIS HOMINVM LOQVAR ET ANGELORVM CHARITATEM NON HABEAM FACTVS SVM AES RESONANS AVT CYMBALVM TIMNIENS I COR XIII. Jedná se o citaci z I. listu Korintským, 13, kapitoly. Nápis v překladu zní: Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící zvon.
Pod dvojicí plastických linek následuje perlovec a ornament s motivem růže, palmet, dvojicí plodů fíkovníku a kartuše.
Na krku zvonu jsou umístěny celkem tři nápisy. Nejdelší zní: LID BOZI W STAREM ZAKONE PODLE PORVCZENI PANE / SWOLAWAN DO SHROMAZDENI SKRZE HLASYTE TRAVBENI / ALE W LIDV CYRKWE NOWE PROBVZVGI NAS ZWONOWE / K SLVZBAM BOZIM RYCHLE GITI BOHA SLYSSET SE MODLITI / PRI POHRBICH PAK ZWONOWY HLAS VCZI ZE NASTANE TEN CZ / WNEMZ WSICKNI BVDEM WZBVZENI K HLASU KRYSTOWA K ZAWZ / A PONEWADZ K SLAWE BOZI TAKE Y ZWONOWE SLAVZI: ENI / GICH MILOSTI GEGICHZ GMENA TVTO S ERBY POLOZENA / TIM VMYSLEM DWA CHVDEHO ZWONY ZBORV ZABRESKEHO / NA SWVG NAKLAD PRFLIT DALI DA BVCH BY ODPLATV WZALI / LETA PANE MDCXIV.
Na protilehlé straně krku jsou umístěny dva alianční erby obou donátorů spolu s nápisy. Nad erbem Ladislava Velena ze Žerotína obíhá nápis: VROZENY PAN PAN LADISLAW / WELEEN Z ZEROTINA NA BETSLAWI / TEEBOWE MORAWSKE A ZABRZEZE / GEHO MILOSTI CISARZSKE RADDA / A TEZ GEHO MILOSTI ARCYKNIZETE / MAXIMILIANA NEYSTARSIHO RAKAVSKEHO KOMORNIKV.
Nad erbem Bohunky z Kunovic: VROZENA PANI PANI BOHVKA / ZEROTINSKA ROZENA / Z KVNOWITZ NA PETSLWI / TREBOWE MORAWSKE / A ZABRZEZE.
Přechod k věnci je zvýrazněn pěti plastickými linkami, z nichž čtvrtá je zesílená. Na věnci obíhá ornament nepravidelně se střídajících okřídlených hlaviček andílků se dvojicemi k sobě obrácených ptáků (bažant či pštros), vymezený dvěma plastickými linkami.
Zvon visí na dřevěném závěsu, který k tomuto účelu sloužil již před jeho pootočením, provedeném z důvodu značného vytlučení věnce pravděpodobně v roce 1888. Zvonová stolice ve věži filiálního kostela sv. Barbory je z roku 1794.
V roce 1916 byly oba zvony z roku 1614 převěšeny na kostel sv. Bartoloměje jako náhrada za zrekvírované zvony. V následujícím roce byl zrekvírován menší ze zvonů zasvěcený sv. Anně. V roce 1925 se zvon sv. Barbory vrátil do horního kostela v souvislosti s obnovou zvonů farního kostela sv. Bartoloměje. Když byly v roce 1942 zvony kostela sv. Bartoloměje zrekvírovány nacisty, byl zvon sv. Barbory opět přesunut na věž kostela sv. Bartoloměje. V závěru jubilejního roku 2000 se v souvislosti s obnovou zvonů farního kostela sv. Bartoloměje stěhoval již počtvrté, aby na sklonku tisíciletí opět našel místo ve věži kostela, pro který byl ulit.
2007 (C) František John

Více najdete v publikaci Zábřežské zvony.

Zvony kostela sv. Bartoloměje >>

Zvon sv. Barbory v ranním seriálu Českého rozhlasu Olomouc vysílaném ve středu 8. 10. 2008 (redaktoři Jarda Pavlík a Petra Ševců). Přehled celého týdne – další zvony na stránkáh ČR Olomouc.


Zvon sv. Barbory z roku 1614

Detail závěsné koruny zvonu z roku 1614

Alianční erby na zvonu z roku 1614

Erb Ladislava Velena ze Žerotína na zvonu z roku 1614

Erb Bohunky z Kunovic na zvonu z roku 1614