<<Home / Památky / Publikace /  Publikace Zábřežské zvony

Publikace Zábřežské zvony

Slavnostní uvedení publikace o zábřežských zvonech proběhne 29. listopadu 2008 v Katolickém domě v Zábřeze, kde bude současně probíhat tradiční akce Třeboňský kapr.

Ještě v letošním roce vyjde publikace o zábřežských zvonech. Kniha, kterou připravuje Farní muzeum Zábřeh, dokumentuje historii a současnost zvonů tří zábřežských kostelů, hodinových cimbálů radniční a zámecké věže a gymnázia. Publikace je výsledkem více než desetileté práce autorské trojice: František John, Petr Krňávek a Aleš Pátek.
Publikace obsahuje historické materiály, kterých se podařila sehnat celá řada. Například v arcibiskupském archivu v Olomouci se podařilo v děkanských matrikách objevit historické údaje o původních renesančních zvonech chrámu sv. Bartoloměje, které byly roztaveny při požáru roku 1793. Archiv farnosti uložený dnes ve státním archivu v Šumperku zase obsahoval korespondenci se zvonaři činnými pro Zábřeh, nejstarší dopis pocházel z roku 1854. Zvláštní kapitola se věnuje problematice zvonových rekvizic během dvou světových válek, které zvonové soubory zasáhly zcela drasticky. Historie zvonů kostela sv. Bartoloměje zahrnuje také období obnovy zvonového souboru na sklonku 20. století, které je dnes ještě v živé paměti obyvatel. Z tohoto období kniha nabídne fotografie z lití a vytahování zvonů i exkurs do zvonařské dílny.
Nebude chybět podrobný popis zaniklých i dochovaných, historických i nových zvonů, mezi kterými zaujme hodnotný renesanční zvon sv. Barbory z roku 1614 zavěšený od roku 2000 opět ve filiálním kostele sv. Barbory. Zvony katolických kostelů jsou prezentovány katalogovým způsobem obsahujícím celkem 29 položek. Samozřejmostí bylo uvedení bibliografií zvonařů činných pro zábřežské kostely spolu se zhodnocením tvůrčího potenciálu a poukázáním na další zvony těchto zvonařů dochované na severní Moravě.
Záměrem autorů bylo v publikaci uvést také obecné informace týkající se zvonů a zvonařství tak, aby kniha byla zajímavá pro širokou čtenářskou obec, nejen pro zábřežské. Jeden z autorů dnes působí jako odborný poradce Arcibiskupství Olomouc ve věcech týkajících se zvonů.
Autoři našli svůj vztah ke zvonům v mládí jako zvoníci v rámci pravidelné obsluhy a údržby zvonů kostela sv. Bartoloměje a zvonu sv. Barbory.

Prohlédněte si frontispis knihy nebo obsah .

Zvony kostela sv. Bartoloměje >>

Logo Olomouckého kraje
Publikace vyšla díky finančnímu příspěvku Olomouckého kraje.

'Titulní strana publikace