<<Home / Památky křesťanského umění děkanátu Zábřeh

Památky křesťanského umění děkanátu Zábřeh

Cílem těchto stránek je také upozornit na památky křesťanského umění v děkanátu Zábřeh. Jsou svědectvím živé víry obyvatel této části severní Moravy. Některé památky po staletí slouží svému původnímu účelu a jsou tak spojníkem mezi generací současných věřících a generacemi, které nás předešly. Některé památky se dnes již nenacházejí na místech svého určení – jsou součástí uloženy v arcibiskupských depozitářích, zapůjčeny do expozic Arcidiecézního muzea a k liturgickým účelům slouží jen výjimečně, či se staly součástí státních musejních sbírek. I tyto předměty chceme postupně představit, aby se zdůraznilo upevnilo pouto mezi nimi, místy a lidmi v našem regionu, pro které byly vytvořeny.

  • Madona Klášterecká

    Další odkazy:

    Morový sloup v Zábřeze
    Drobné sakrální památky Zábřežska