<<Home / Památky / Historie a popis kostela sv. Bartoloměje  / Zvony kostela sv. Bartoloměje  / Umíráček

Umíráček

umíráček, 1781, zvonař Valerius Obletter, hmotnost 120 kg, průměr 56 cm, ladění as2

Zvon je zavěšen na šestiuché koruně zdobené maskarony s motivem andílků.
Na čepci obíhá stylizovaný rostlinný ornament s motivem rozvilin a plodů. Pod ním obíhá nápis psaný kapitálou vymezený dvěma plastickými linkami a uvozený ukazující rukou:
FUSA ME VALERIUS OBLETTER OLOMUCII ANNO D:(OMINI) 1781
Pod nápisem obíhá rostlinný rozvilinový ornament s motivem květu růže.
Krk zvonu zdobí na jedné straně reliéfy Neposkvrněné Panny Marie a sv. Jana Křtitele a na protější straně sv. Jana a Pavla mučedníků. Přechod k věnci je zvýrazněn čtyřmi plastickými linkami, z nichž třetí je rozšířená a vypouklá. Nápis psaný na věnci zvýrazněném pro zvonaře typickou širokou lištou je vymezen dvěma plastickými linkami a uvozen ukazující rukou:
IN HONOREM IMMACULATAE CONCEPTIONIS ET S:(ANCTE) IOANNIS BAPTISTAE ET S:(ANCTE) S:(ANCTE) IOANNIS ET PAULI TEMPESTATIS PATRONORUM

Více najdete v publikaci Zábřežské zvony (str. 26 a 35).

Umíráček

Reliéf sv. Jana a Pavla