<<Home / Památky a hisorie / Farní muzeum Zábřeh / Věž chrámu sv. Bartoloměje

Farní muzeum Zábřeh - věž chrámu sv. BartolomějeBěhem prohlídky navštívíte tyto části chrámu:
 • Točité schodiště
 • Půdu farního kostela
 • Věž farního kostela
 • Zvonové patro se zvonovým souborem

 • V těchto prostorách si budete moci prohlédnout tyto stálé expozice:
 • Lapidárium
 • DEPISITUM LITURGIAE
 • Poklad mincí pod lavicemi
 • Farní chrám sv. Bartoloměje - historie a současnost
 • Historie zvonů

  V prostorách půdy chrámu sv. Bartoloměje probíhají krátkodobé výstavy.

  Letáček Farní muzeum Zábřeh

  Věž chrámu sv. Bartoloměje bývá pravidelně otevřena k večerním prohlídkám o Noci kostelů v květnu, ve Dnech evropského dědictví - EHD a o Vánocích. Pravidelně můžete farní muzeum navštívit při příležitosti ručního zvonění na mši každou neděli. Sraz k prohlídce je v 8,00 hodin před vchodem na věž.
  Po předchozí domluvě jsou individuální či hromadné návštěvy možné kdykoliv, průvodcovskou službu spolu s péčí o farní muzeum zajišťují Zvoníci od sv. Bartoloměje a sv. Barbory z řad mládeže zábřežské farnosti.
  Vstupné dobrovolné je určeno na činnost farního muzea.